Disclaimer Your Office Gym

Your Office Gym, met KvK-nummer 81355882 , wil je hartelijk welkom heten op www.your-office-gym.com. Door onze website te gebruiken stem je in met deze disclaimer. De inhoud van de website en deze disclaimer kan altijd veranderen zonder dat jij daarover een bericht ontvangt.

De inhoud van onze website is zorgvuldig door ons samengesteld, maar je gebruikt onze website op eigen risico. Your Office Gym zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar we verzekeren niet website altijd juist of volledig is. Informatie, dus ook ons aanbod van producten, kan fouten bevatten of achterhaald zijn.

Your Office Gym is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) onze website. Handelingen die je op basis van onze website of de door ons verstrekte informatie verricht, zijn op eigen risico. Op grond van dit soort fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen Your Office Gym en jou tot stand komen.

Ook voor eventuele aan onze website gekoppelde bestanden stelt Your Office Gym zich niet aansprakelijk.

Je mag onze website gebruiken, maar je kunt geen aanspraak maken op onze intellectuele eigendomsrechten of die van onze licentiegevers. Your Office Gym behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van onze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kan je altijd via sjoerd@your-office-gym.nl aan ons vragen.